1. Hasiera
 2. Hasten Programa

Ezaugarriak

 • Azalpena: Hautatutako 10 enpresa-proiektu berriek honakoa jasoko dute:
  • 1.250 euro (PFEZ atxikipenari lotuta) poltsa ekonomikoa, Vital Fundazioak emandakoa.
  • Arabako Ganberaren Enpresak Sortzen eta Finkatzen Laguntzeko Zentroan banakako aholkularitza eta jarraipen programa batean parte hartzeko aukera.
 • Talde onuraduna: Araban enpresa-proiektu bat garatzen ari diren eta oraindik jarduera martxan jarri ez duten ekintzaileak.
 • Eskakizunak:
  • Eskaera aurkezteko unean, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez egotea.
  • Enpresa berriaren egoitza soziala eta fiskala Araban egotea.
  • Programan sartzen denetik, enpresa-jarduera beranduenez 6 hileko epean abiaraztea, edo, bestela, enpresa-proiektuaren garapenean asko aurreratu duela egiaztatzen duen memoria aurkeztea.
 • Balorazio-irizpideak: 10 proiektu onuradunak aurkeztutako proiektu guztien artean puntu gehien lortzen dutenak izango dira, honako irizpide hauei jarraiki:
  • Proiektuaren berrikuntza-maila: 10 puntu gehienez.
  • Proiektuaren bideragarritasun- eta potentzialtasun-maila: 15 puntu gehienez.
  • Talde sustatzailearen gaitasunak, esperientzia eta inplikazioa: 10 puntu gehienez.
  • Aurkeztutako proiektuaren definizio-, argitasun- eta kalitate-maila: 10 puntu gehienez.

Eskaerak

 • Eskaerak Arabako Merkataritza eta Industria Ganberako egoitzan egin behar dira (Dato k. 28).
 • Eskaerak aurkezteko epea 2019ko irailaren 20an amaitu zen.

Informazio gehiago www.caramaradealava.com webgunean (kanpoko esteka).