1. Hasiera
 2. Ekonomia tailerra
Ekonomia tailerra

Programa

 • HERRIALDE BATEN EGOERA EKONOMIKOAREN eta ONGIZATEAREN ADIERAZLEAK.
  • BPG.
  • Enplegua.
  • KPI.
  • Desberdintasuna.
  • Kontsumitzailearen konfiantza.
 • POLITIKA EKONOMIKOAREN ERREZETAK.
  • Politika fiskalak.
  • Politika monetarioak.
  • Truke-tasa.
  • Egitura-aldaketak.
 • ZOR PUBLIKOA. ZORPETZE-MAILA ESPAINIAN. 
  • Zor publikoaren jatorria.
  • Administrazio publikoen defizita.
  • Aurrekontuen egonkortasunerako hitzarmen europarrak.
  • Zor Publikoaren jaulkipenak: Epe laburrera eta luzera.
  • Inbertsiogileak: Nork erosten du Zorra?
 • NAZIOARTEKO ERAKUNDEEN EGINKIZUNA.
  • Europako Banku Zentrala.
  • Nazioarteko Diru Fondoa.
  • Egonkortasun Mekanismo Europarra.
  • Europako Batzordea.
  • Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako erakundea.
 • EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN KONTZERTU EKONOMIKOA. PRIBILEGIOA AL DA?.        
  • Kontzeptua eta aurrekari historikoak.
  • Gaur egungo egoera.
  • Kupoa. Esanahia eta kalkulua.
 • ZERGA-ARAUBIDEA. ORIENTAZIOA ETA KONTZEPTUAK.
  • Printzipio aplikagarriak.
  • Zerga-egitatea.
  • Likidazio-oinarriak.
  • Errenta salbuetsiak.
 • ARAUBIDE FISKALA. INDARREAN DAGOEN ZERGA-ORDAINKETA.
  • Arabako Foru Lurraldean aplikagarria den fiskalitatea.
  • Lurralde erkidean aplikagarria den fiskalitatea.
 • AURREZKI PRIBATURAKO AUKERAK.
  • Likidezia vs Errentagarritasuna.
  • Errentagarritasuna vs Arriskua.
  • Inbertsiogilearen profila.
  • Banku gordailuak.
  • Gordailuen Berme Fondoa.
  • Inbertsio-fondoak.
  • Aseguruak.
  • Burtsa.
  • Higiezinak.
 • PENTSIO-SISTEMA PUBLIKOAREN JASANGARRITASUNA.
  • Pentsio Publikoak eta Pentsio Pribatuak.
  • Banaketa eta kotizaziopeko sistemak.
  • Sistemaren etorkizuneko bilakaera. Aurreikuspenak.
 • KONTU PUBLIKOAK. POLITIKA EKONOMIKOA ETA SOZIALERAKO OINARRIAK.
  • EAEren aurrekontuak.
  • Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuak.
  • Estatuaren aurrekontuak.      
  • Inbertsio publikoa.
  • Gastu sozialak.
 • ENPLEGUAREN BILAKAERARI BURUZ.
  • Enpleguaren bilakaera.
  • Lan kontratuak.
  • Biztanleria Aktiboaren Inkesta.
  • Seguritate Sozialerako afiliazioa.
  • Enplegua jarduera ekonomikoaren sektoreka.
 • LAN MARKO ARAUEMAILEA .
  • Enplegagarritasuna.
  • Lan malgutasuna.
  • Kaleratzearen trataera.
  • Kontratazio mugagabea.

  Izena emateak

  Kordoi Etxean (Aiztogile, 24) 2019ko irailaren 2tik aurrera.

  Prezioa: 30€.

  LEKU AGORTUAK